What do we do?

Remote Marketing and Software

București, Sector 1, Aleea Privighetorilor 80, etaj 4

Why us?

We understand you

We understand your business and your needs.

Gain market share

We attract more profitable customers for your business, taking advantage of every opportunity.

Zero complaints

Zero complaints in 9 years of activity. We appreciate our customers and treat them with respect.

Freedom to choice

You can choose from a full range of services with a quality/price ratio of 10.

Complex portfolio

From start-ups to the largest corporations in the world.

+14 years of experience

We have over 14 years of experience in marketing and software.

Proven profitability

We generate profitable transactions and follow the success of your project.

You save money

We are efficient and only implement actions that are profitable for you.

Availability

Motivated by success, we are here for you.

Termeni și condiții

Introducere

Website-ul www.remotemarketing.ro ("website-ul nostru" sau "acest website") este deținut și operat de către S.C. REMOTE MARKETING SRL cu sediul social in București, Strada Constantin Radulescu Motru 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/11980/2014, având cod de identificare fiscală 33701847. 

În prezenta secțiune, generic intitulată „Termenii și condiții” sunt stipulate condițiile standard ce vor sta la baza utilizării acestui site în orice condiții și pe orice dispozitiv. Acești termeni vor fi aplicați în totalitate și identifică modalitatea de utilizare corespunzătoare de către dumneavoastră a acestuiwesite, a tuturor imaginilor, secțiunilor, funcționalităților ce alcătuiesc website-ul.  

Prin utilizarea, vizionarea acestui site și a serviciilor sau a funcțiilor oferite în cadrul website-ului, dumneavoastră sunteți de acord cu fiecare dintre termenii și condițiile prezentate în continuare, și cu toate acestea împreună. 

Ne rezervăm dreptul, la absoluta noastră discreție, să schimbăm, modificăm, ștergem sau să adăugăm termeni, în orice moment, fără notificarea dumneavoastră prealabilă, modificări ce vor fi de aplicabilitate imediată. 

Termenii și condițiile se pot modifica din motive care includ: 

(a) schimbări în modul în care se desfășoară activitatea noastră;

(b) modificări ale cerințelor legale sau de reglementare pe care trebuie să le respectăm;

(c) modificari ale website-ului sau ale tehnologiei folosite, etc. 

Atunci când reveniți pe website, vă rugăm să verificaţi data ultimei actualizări și conținutul modificărilor. Modificările se vor aplica doar pentru viitor.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești termeni și condiții standard ale site-ului, vă recomandăm să părăsiți prezenta pagină web.

 

Definiții:

Pentru claritate, următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:

Site – definește site-ul web găzduit la adresa www.remotemarketing.ro, paginile, secțiunile, subpaginile și subsecțiunile acestuia, conținutul în imagini statice ori dinamice, textul și orice alt material prezent la această adresă. Totodată, acest termen va defini elementele de construcție pentru paginile găzduite, elementele de cod, secvențele logice precum și orice alt altgoritm logic prezent la acestă adresă;

Vizitator – orice persoană, fără limitare, care accesează, în orice mod acest site;

Utilizator – orice persoană, care a primit drepturi de utilizare ori a beneficiat de un proces de înregistrare în legătură directă ori indirectă cu site-ul;

Remote Marketing – definește entitatea Remote Marketing SRL, persoană juridică romănă, cu sediul în București, Strada Constantin Radulescu Motru 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/11980/2014, având cod de identificare fiscală 33701847, precum și subsidiarele acestei entități și orice altă companie, sucursală ori formă asociativă aflată sub controlul entității arătate mai sus;

 

Drepturi de proprietate intelectuală 

Site-ul, conținutul acestuia precum și orice alt material corelat în orice mod cu site-ul, prezent la adresa web www.remotemarketing.ro, precum și orice alt material informativ, promoțional corelat direct sau indirect la site, sunt proprietatea Remote Marketing. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra textelor, imaginilor, mărcilor, design-ului (cu excepția cazului în care acestea sunt deținute de alți titulari) sunt și rămân proprietatea Remote Marketing SRL. 

Prin dobândirea calității de vizitator sau utilizator, dobândiți un drept limitat de vizitare sau exploatare non-comercială, informativă, după caz. 

În cazul în care doriți să exploatați în orice alt mod elementele, informațiile, materialele, imaginile ori alt material susceptibil în orice mod de a fi purtător de drepturi de proprietate intelectuală, vă rugăm să ne contactați anterior oricărei exploatări, acest drept de exploatare fiind acordat individual și exclusiv către dumneavoastră doar prin acordul scris al societății noastre.

 

Restricții privind utilizarea site-ului

Sunteți restricționați în următoarele cazuri și pentru activități precum:

  • Copierea, vânzarea, subconcesionarea, subînchirierea și/sau orice alt mod de comercializare a oricărui material din website;
  • Folosirea acestui website în orice mod care este sau poate fi dăunator pentru acest site web ori pentru Remote Marketing;
  • Folosirea acestui website, sau a oricăror materiale, imagini din cadrul website-ului în orice mod în care accesul altor utilizatorilor ai website-ului este afectat;
  • Folosirea acestui website contrar legilor și reglementărilor în vigoare, sau în orice fel care poate dăuna imaginii, renumelui sau activității societății, sau oricărei persoane sau entitate de afaceri;
  • Exploatare a datelor, extragerea datelor sau orice altă activitate similară în legatură cu acest website;
  • Folosirea acestui website pentru a se angaja în orice formă de publicitate sau de marketing, corelată direct sau indirect cu acest site și/sau Remote Marketing;
  • Utilizarea materialelor cuprinse în cadrul website-ului pentru publicitate proprie;
  • Copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea în orice mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original. 

Anumite zone ale acestui website sunt sau pot fi restricționate de la a fi accesate de dumneavoastrăși Remote Marketing SRL poate restrânge și mai mult accesul dumneavoastră la orice zone ale acestui website, în orice moment, la discreția noastră absolută. 

În cazul în care administratorii website-ului vă vor interzice sau restricționa accesul la website, nu veți fi îndreptățit la primirea niciunei despăgubiri. 

 

Garanții

Acest website este furnizat "ca atare", și Remote Marketing SRL nu garantează funcționarea și/sau afișarea corectă sau conținutul informațiilor de orice fel legate de acest site sau materialele conținute pe acest website în orice medii și/sau pe orice dispozitiv. 

Imaginile prezentate pe site-ul www.remotemarketing.ro au rol exemplificativ, iar serviciile prestate pot fi diferite comparativ cu imaginile existente pe site, în orice mod (configurare, culoare, accesorii, aspect, ambient, etc.)

Site-ul poate conţine incorectitudini tehnice sau greşeli ori omisiuni de scriere. Remote Marketing nu este răspunzător pentru nici o eroare de scriere, de afișare, fotografică, tehnică sau legată de preţuri care apar listate pe site-ul nostru. Remote Marketing îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecţii şi / sau îmbunătăţiri ale site-ului şi ale produselor sau programelor descrise în astfel de informaţii, în orice moment, fără vreo notificare. 

 

Limitarea răspunderii

Informațiile de pe site sunt generale și nu trebuie folosite ca unicul și singurul motiv pentru a decide cu privire la aspecte importante. Lucrăm în mod constant pentru a ne asigura că site-ul este corect, complet și actualizat, dar există întotdeauna un risc, de exemplu, greșelile de scriere, influențele externe și erorile tehnice să aibă ca rezultat informații eronate. Aceasta înseamnă că Remote Marketing nu poate garanta și nu își asumă răspunderea că informațiile sunt întotdeauna corecte, complete și actualizate. Informațiile publicate nu reprezintă angajament comercial.

În niciun caz Remote Marketing, nici oricare dintre directori și/sau angajați, afiliați, parteneri, subsidiarele și orice altă entitate aflată în controlul Remote Marketing,  nu vor fi trași la răspundere pentru nimic care decurge din sau în orice fel are legatură cu utilizarea acestui site, decât dacă o astfel de răspundere este stipulată în mod expres în contract direct. Remote Marketing, inclusiv directorii și angajații nu vor fi trași la răspundere pentru orice răspundere indirectă, pe cale de consecință care decurg din sau în orice fel legate de utilizarea acestui website.

Nu putem fi responsabili pentru eventualele erori survenite ca urmare a implementării de text sau imagine pe website, datorită incompatibilității cu diferite browsere, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe site, care nu se datorează culpei noastre. 

Ne declinăm orice responsabilitate cu privire la conținutul sau disponibilitatea informațiilor regăsite în cadrul website-ului și nu putem fi ținuți responsabili pentru funcționarea corectă a website-ului, pentru afișarea corespunzătoare a conținutului sau funcținalitățile oferite, deși depunem toate eforturile ca acestea să funcționeze în parametri normali. 

Remote Marketing SRL nu își asumă responsabilitatea cu privire la conținutul comentariilor postate de utilizatori (dacă există astfel de comentarii) referitor la produsele promovate, în schimb, își asumă dreptul de a șterge (elimina) orice conținut care încalcă Termenii și condițiile site-ului sau care este în alt mod incompatibil cu scopul acestora. Cu toate acestea, Remote Marketing SRL nu își asumă responsabilitatea pentru monitorizarea permanentă a întregului conținut găzduit pe website și postat de către utilizatori.

Remote Marketing SRL nu garantează disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afișate în cadrul site-ului sau în cadrul promoțiilor desfășurate prin intermediul site-ului.

Remote Marketing SRL nu este responsabilă pentru greșelile de tipărire sau afișare a prețurilor, caracteristicilor, imaginilor produselor sau serviciilor afișate pe website-ul remotemarketing.ro.

Remote Marketing SRL nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a “Termenilor și condițiilor”.

Remote Marketing SRL nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri afișate pe acestea.

 

Despăgubiri

Remote Marketing SRL își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri în situația încălcării drepturilor deținute și/sau în situația încălcării termenilor și condițiilor stipulate în prezentul document. Astfel, garantați pentru despagubire în cel mai înalt grad Remote Marketing SRL împotriva oricăror și/sau tuturor costurilor, cererilor, acțiunilor în justiție, daune și cheltuieli care apar în orice fel legate de încălcarea de către dumneavoastră a oricăreia dintre prevederile acestor termeni.

 

Întregul acord

Acești termeni constituie întregul acord dintre Remote Marketing SRL și dumneavoastră în legaturăcu utilizarea acestui website și înlocuiesc toate acordurile anterioare. Informarea privind ultima versiune este disponibilă pe fiecare document.

 

Legea aplicabilă și jurisdicția

Utilizarea Site-ului și transmiterea solicitărilor prin intermediul Site-ului sunt guvernate de legislația română. Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului sau în legătură cu o solicitare din partea dumneavoastră va fi supus instanțelor competente din România. 

 

Utilizarea modulelor cookie   

Pentru îmbunătățirea experienței utilizatorilor pe Site-ul nostru, folosim fișiere de tip cookie. O parte din aceste module sunt esențiale pentru ca Site-ul să funcționeze. De asemenea, folosim cookies ne-esențiale pentru a colecta informații ce ajută la îmbunătățirea Site-ului. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați Politica de cookie, publicată în cadrul website-ului sau direct in pagina Politica cookie.

 

Prelucrarea Datelor cu caracter personal 

Remote Marketing SRL prelucrează date cu caracter personal în condiții de legalitate, echitate și transparență, asigurând integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate.

 

Link-uri către terțe părți

Pot exista legături către alte site-uri, aflate în paginile site-ului nostru, care vă pot scoate afară din site.  Aceste alte site-uri pot trimite propriile lor COOKIES către utilizatori, pot colecta date, solicita informaţii, sau pot conţine informaţii pe care le veţi putea găsi ca fiind nepotrivite sau ofensive. 

Nu uitaţi că ori de câte ori transmiteţi informaţii online, aceste informaţii pot fi colectate şi folosite de persoane necunoscute. Nu putem garanta securitatea niciunei informaţii pe care o obţineţi online; puteţi face aceasta pe propriul risc.

 

Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți orice întrebare cu privire la acest document, drepturile și obligațiile dumneavoastră, ne puteți contacta folosind informațiile de mai jos.

www.remotemarketing.ro

Remote Marketing SRL, la adresa Strada Constantin Radulescu Motru 4, Bucuresti, România.

 

Ultima editare a avut loc la data de 15.06.2021

Follow us on
Instagram

@remote.marketing

Follow us on
Instagram

@remote.marketing

Acest site foloseste cookie-uri

Folosim cookie-uri, inclusiv cookie-uri de la părți terțe, pentru a a personaliza conținutul, pentru a oferi experiențe personalizate, în sopuri publicitare sau pentru a oferi funcții de socializare și pentru a analiza traficul de utilizare a site-ului. Apăsând butonul „Acceptați cookie-urile recomandate”, confirmați că sunteți de acord cu utilizarea acestor cookie-uri constând în cookie-uri de preferințe, statistică, marketing. În secțiunea Modifica setarile aveți opțiunea de a selecta tipurile de cookie-uri pe care le permiteți. În orice moment vă puteți retrage consimțământul sau vă puteți modifica preferințele. Informații detaliate despre modul în care utilizăm cookie-urile, inclusiv cum puteți refuza cookie-urile accesați Politica de cookie.

By continuing to browse the site, you agree to the use of cookies. More details, here | Modifică setările